• Kalendarz

Informacje dla każdego maturzysty! Z nami nie zapomnisz o żadnym ważnym terminie.

 

Zerkajcie i korzystajcie :)

 

3 września 2018r. Rozpoczęcie roku szkolnego
do 1 października 2018r. Złożenie przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego (dyrektorowi szkoły) wstępnej deklaracji wyboru przedmiotów na pisemną i ustną część egzaminu maturalnego
23-31 grudnia 2018r. Zimowa przerwa świąteczna
styczeń - luty 2019r.

Ferie zimowe:

28 stycznia – 10 lutego 2019 r.

województwa: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie

21 stycznia - 3 lutego 2019r.

województwa: podlaskie, warmińsko-mazurskie

11 - 24 lutego 2019r.

województwa: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie

14 stycznia – 27 stycznia 2019r.

województwa: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie

 do 7 lutego 2019r. Wprowadzenie ewentualnych zmian do deklaracji wstępnych (prośbę należy skierować na piśmie do dyrektora szkoły). Złożenie ostatecznych deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego
 18 - 23 kwietnia 2019r. Wiosenna przerwa świąteczna
 26 kwietnia 2019r. Zakończnenie roku szkolnego dla klas maturalnych
 6 maja - 23 maja 2019r. Przeprowadzenie części pisemnej egzaminu maturalnego zgodnie z ogłoszonym komunikatem dyrektora CKE
Egzaminy pisemne (pp – poziom podstawowy, pr – poziom rozszerzony, dj – poziom dwujęzyczny)
6 maja 2019r.  język polski - pp, pr
7 maja 2019r. matematyka - pp, język łaciński i kultura antyczna - pp, pr
8 maja 2019r.  język angielski - pp, pr, dj
9 maja 2019r.  matematyka - pr; filozofia - pp, pr
10 maja 2019r.  biologia - pp, pr; wiedza o społeczeństwie - pp, pr
13 maja 2019r. chemia - pp, pr; informatyka - pp, pr
14 maja 2019r.  język niemiecki - pp, pr, dj
15 maja 2019r.  geografia – pp, pr, historia sztuki pp, pr
16 maja 2019r.  język rosyjski pp, pr, dj
17 maja 2019r.  język francuski - pp, pr, dj
20 maja 2019r.  fizyka i astronomia – pp, fizyka – pr, historia, pp, pr
21 maja 2019r.  język hiszpański - pp, pr, dj
22 maja 2019r.  język włoski - pp, pr, dj, język łemkowski – pp, pr
23 maja 2019r.  języki mniejszości narodowych - pp, pr, język kaszubski – pp, pr
23 maja 2019r. matematyka w języku obcym dla absolwentów klas dwujęzycznych - pp
23 maja 2019r.  historia w języku obcym dla absolwentów klas dwujęzycznych - pr
23 maja 2019r.  geografia w języku obcym dla absolwentów klas dwujęzycznych - pr
23 maja 2019r.  biologia w języku obcym dla absolwentów klas dwujęzycznych - pr
23 maja 2019r.  chemia w języku obcym dla absolwentów klas dwujęzycznych - pr
23 maja 2019r.  fizyka i astronomia w języku obcym dla absolwentów klas dwujęzycznych - pr
4 lipca 2019r.  Ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego i przekazanie świadectw dojrzałości absolwentom
do 9 sierpnia 2019r. Informacja o miejscu egzaminu i szczegółowych terminach egzaminów ustnych zostanie umieszczona na stronie internetowej właściwej OKE
20 sierpnia 2019r. Przeprowadzenie części pisemnej egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym
20-21 sierpnia 2019r. Przeprowadzenie części ustnej egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym
11 września 2019r. Ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym i przekazanie świadectw dojrzałości absolwentom
© 2018 - Portal dla Maturzysty