• Przybornik

Z czego można korzystać na maturze?

 

Na poszczególnych przedmiotach korzystać można z określonych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną materiałów. Poniżej przedstawimy zestawienie przedmiotów i pomocy, jakie możesz wykorzystać podczas egzaminu maturalnego. Przygotowując się do matury korzystaj wyłącznie z przedmiotów, które będziesz mógł mieć przy sobie na sali. :)

 

Wszyscy maturzyści powinni na każdym egzaminie maturalnym posiadać długopis lub pióro z czarnym tuszem. Niedozwolone jest korzystanie z długopisów ścieralnych!

 

Uwaga! Rysunki powinny być wykonywane również długopisem (nie ołówkiem).

 

Każdy zdający powinien mieć na egzaminie następujące przybory pomocnicze:

 

PRZYBORY POMOCNICZE PRZEDMIOT
długopis (lub pióro) z czarnym tuszem wszystkie przedmioty
linijka matematyka, geografia
cyrkiel matematyka
kalkulator prosty* matematyka, biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka
odtwarzacz płyt CD z kompletem zapasowych baterii i słuchawkami historia muzyki

*Kalkulator prosty to taki, który umożliwia wykonanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

 

Każdy zdający może ponadto korzystać podczas egzaminu z następujących materiałów i przyborów pomocniczych, stanowiących konieczne wyposażenie każdej sali egzaminacyjnej:

 

Materiały i przybory pomocnicze - wyposażenie konieczne sali egzaminacyjnej Przedmiot
słownik ortograficzny, słownik poprawnej polszczyzny – nie mniej niż 1 na 25 osób język polski
słownik językowy (jedno- lub dwujęzyczny) – nie mniej niż 1 na 25 osób język białoruski
słownik językowy (jedno- lub dwujęzyczny) – nie mniej niż 1 na 25 osób język litewski
słownik językowy (jedno- lub dwujęzyczny) – nie mniej niż 1 na 25 osób język ukraiński
słownik ortograficzny, słownik poprawnej polszczyzny, słownik języka kaszubskiego – nie mniej niż 1 na 25 osób język kaszubski
słownik łacińsko-polski – dla każdego zdającego, mały atlas historyczny – nie mniej niż 1 na 25 osób język łaciński i kultura antyczna
karta wybranych tablic chemicznych – dla każdego zdającego chemia
karta wybranych wzorów i stałych fizycznych – dla każdego zdającego fizyka i astronomia
wybrane wzory matematyczne – dla każdego zdającego matematyka
słownik języka polskiego, słownik wyrazów obcych, słownik wyrazów bliskoznacznych – nie mniej niż 1 na 25 osób egzamin maturalny dla osób niesłyszących
słuchawki (jeśli wymaga ich dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu ustalone dla danego zdającego ) egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego dla osób słabo słyszących
sprzęt i oprogramowanie specjalistyczne (odpowiednie do ustalonego dla danego zdającego dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu) egzamin maturalny dla osób niewidomych i słabo widzących

 

Każdy zdający może ponadto korzystać podczas egzaminu z następujących przyborów ‎pomocniczych:

 

PRZYBORY BĘDĄCE FAKULTATYWNYM WYPOSAŻENIEM ZDAJĄCEGO PRZEDMIOT
linijka biologia, chemia, fizyka i astronomia
kalkulator prosty* wiedza o społeczeństwie
lupa geografia, historia, historia sztuki, historia muzyki

 

*Kalkulator prosty to taki, który umożliwia wykonanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

 

Źródło: www.cke.gov.pl/

 

 

© 2023 - Portal dla Maturzysty