• Aktualnosci

 

 

W Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu we Wrocławiu zakończyła się rejestracja uczestników do II edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej, sfinansowanej z dotacji Ministerstwa Edukacji i Nauki.

 

Do tegorocznej edycji Olimpiady przystąpi ponad 5000 uczniów liceów ogólnokształcących, techników oraz szkół branżowych I i II stopnia z całego kraju, w szczególności uczniowie kształcący się w zawodach technik logistyk, technik spedytor, technik eksploatacji portów i terminali, magazynier - logistyk.

Olimpiada składa się z trzech, następujących po sobie etapów:

 

  • I etap (szkolny): 26.10.2023 r.
  • II etap (okręgowy): 13.12.2023 r.
  • III etap (centralny): 15.03.2024 r.

 

Pierwszy etap odbywa się równocześnie we wszystkich szkołach, podczas którego uczestnik w czasie 40 minut rozwiązuje test jednokrotnego wyboru, składający się z 20 pytań. Za udzielenie błędnej odpowiedzi przyznawane są punkty ujemne.

 

Etap szkolny organizuje i przeprowadza Komisja Szkolna w składzie od 3 do 5 osób, która powołana zostaje decyzją dyrektora szkoły. Komisji przewodniczy dyrektor szkoły lub jego zastępca lub osoba przez niego wyznaczona.

 

Do kolejnego stopnia zawodów kwalifikują się uczestnicy, którzy uzyskali co najmniej minimum punktów, określone przez Komitet Główny po ocenieniu wszystkich prac.

 

Szczegółowe informacje oraz regulamin znajduje się na platformie konkursowej:

www.olimpiadalogistyczna.mwsl.eu

 

 

 

zajawka

© 2023 - Portal dla maturzysty